Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος).


            Στον απόφοιτο  ΙΕΚ στην ειδικότητα ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ και μετά από επιτυχείς εξετάσεις, χορηγείται δίπλωμα δια του οποίου  πιστοποιείται ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό  για  να ασκήσει το έργο του ειδικότητα ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ Οι διασώστες ως εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό στελεχώνουν την εφαρμογή της Επείγουσας Ιατρικής στον Προνοσοκομειακό χώρο και συμμετέχουν στις δραστηριότητες των χώρων υποδοχής και αντιμετώπισης των Επειγόντων των Νοσοκομείων (ΤΕΠ) μέχρι την ολοκληρωτική ανάληψη της ευθύνης του πάσχοντα από το Νοσοκομειακό προσωπικό.

Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων.

Οι Διασώστες δραστηριοποιούνται στα Συστήματα Επείγουσας Ιατρικής στον Δημόσιο (ΕΚΑΒ, Πρώτο- Δεύτερο- Τριτοβάθμιοι Υγειονομικοί Σχηματισμοί) και τον Ιδιωτικό φορέα, ως Πληρώματα Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων, Πληρώματα Καμπίνας Ελικοπτέρων ή Αεροπλάνων Επείγουσας Ιατρικής ή σε Πλωτά Μέσα.

Τα συστήματα Επείγουσας Ιατρικής έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αποτελούν, για τις προηγμένες χώρες, σημαντικό δείκτη της υγειονομικής των οργάνωσης και κοινωνικής προστασίαςΒ.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα-Δραστηριότητα-Δράση
 

To έργο του ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ συνίσταται:
α) Nα αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει στον τόπο του συμβάντος απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις (ατυχήματα, οξείες παθολογικές καταστάσεις) σε επαφή και συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία Επειγόντων εις την οποία μεταδίδει πληροφορίες με τα μέσα τηλεπικοινωνιών που χειρίζεται ο ίδιος (VHF, τηλεφωνική επαφή, μετάδοση δεδομένων με τηλεϊατρική) και λαμβάνει οδηγίες

β) Να αυτενεργήσει σε περιπτώσεις όπου η βαρύτητα δεν επιτρέπει την αναμονή (π.χ. καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση επί καρδιακής ανακοπής)

γ) να προβεί μετά από εκτίμηση και εντολή της ιατρικής υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από την τηλεϊατρική στοιχεία και πληροφορίες σε σωστικές ενέργειες για τον πάσχοντα, όπως είναι η χορήγηση φαρμάκων και υγρών παρεντερικώς, η ακινητοποίηση καταγμάτων, η χορήγηση οξυγόνου, η απελευθέρωση και διατήρηση ανοικτών αεροφόρων οδών, η μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής, η ηλεκτρική ανάταξη της καρδιακής ανακοπής.
δ) Να βοηθήσει τον ιατρό της Επείγουσας ιατρικής, όταν παρίσταται στην ομάδα, εκτελώντας με την πρέπουσα δεξιότητα και ακρίβεια τις εντολές του.

ε) Να διακομίσει με ασφάλεια τους πάσχοντες κάτω από συνθήκες συνεχούς επίβλεψης και υποστήριξης με το ενδεδειγμένο κατά περίπτωση μέσον (ασθενοφόρο αυτοκίνητο, ιπτάμενο ή πλωτό μέσον) στον πλησιέστερο κατάλληλο Υγειονομικό Σχηματισμό.

Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την άσκηση της ειδικότητας του Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Οι Διασώστες, πρώτοι αυτοί στα πλαίσια της ομάδας, προσεγγίζουν και διαχειρίζονται τον πάσχοντα στην πλέον κρίσιμη φάση του μετά το οξύ συμβάν, την διεθνώς αποκαλούμενη χρυσή ώρα επιτελούν υψηλής κοινωνικής αξίας έργον. Για να επιτελέσουν επιτυχώς το πολυεπίπεδο έργο τους, πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα ψυχικά, σωματικά και πνευματικά εφόδια ώστε να είναι σε θέση :


Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
         Να γνωρίζει τις μεθόδους επικοινωνίας, λήψης και διαχείρισης της κλήσης για επείγουσα βοήθεια  
         Να έχουν την ικανότητα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους για την καλύτερη δυνατή και ταχύτερη παροχή επείγουσας φροντίδας
         Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες προφύλαξης και υγιεινής κατά την τέλεση του έργου τουςΒ.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. 


         Να δύναται να αντιμετωπίσει άτομα που ευρίσκονται σε σωματική ή ψυχική κατάρριψη (stress) ή καταστροφικές καταστάσεις. (περισυλλογή θυμάτων τροχαίων)
         Να δύναται να συνεργασθεί όταν συμμετέχει σε ομάδες Διάσωσης σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων και να συνεργάζεται με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
         Να είναι αρτιμελής και να διαθέτει σωματική διάπλαση κατάλληλο για μεταφορά ασθενών επί φορείων μέχρι την επιβίβασή των στο ασθενοφόρο πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες (κλιμακοστάσια πολυκατοικιών, αυτοκινητόδρομοι, ανάσυρση από ερείπια).
         Να έχει την προοπτική και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικής ικανότητας οδήγησης οχημάτων Γ΄ κατηγορίας προκειμένου να οδηγεί ασθενοφόρα οχήματα

Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων.


         Να έχει την ικανότητα προσαρμογής σε κυκλικό ωράριο εργασίας και εργασίας σε εξαιρέσιμες ημέρες
         Να έχει την ικανότητα να κατανοήσει και αφομοιώσει τις θεωρητικές γνώσεις  και εφαρμόσει όλες εκείνες τις συνεχώς εξελισσόμενες σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς στον τόπο του συμβάντος και την ασφαλή μεταφορά του στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.
         Να δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών και σε εκτός έδρας τοποθεσίες.


Β.3. Πρόγραμμα ΚατάρτισηςΒ.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα.Η φοίτητση στο ΙΕΚ-ΕΚΑΒ στην ειδικότητα Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου είναι διάρκειας 4 εξαμήνων, το ωρολόγιο πρόγραμμα των οποίων διαμορφώνεται ως εξής:ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΕΚ –ΕΚΑΒ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥΕΞΑΜΗΝΟ Α΄


ΕΝΟΤΗΤΑ Α (10 ώρες)

EισαγωγήΕΝΟΤΗΤΑ Β (62 ώρες) 
Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομικής του ανθρωπίνου σώματος.ΕΝΟΤΗΤΑ Γ (65 ώρες)

Στοιχεία ΦυσιολογίαςΕΝΟΤΗΤΑ Δ (22 ώρες)

Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιμώξεις

 

   

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε (121 ώρες)

Το φάσμα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών. Προσέγγιση κατά ΣυστήματαΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( 42 ώρες )ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (28 ώρες) ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ ( ώρες 69)

Οξείες παθήσεις Οργάνων και Συστημάτων ή Λειτουργικές Διαταραχές που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (II)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1΄ (72 ώρες)

Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στοπρόβλημα του πάσχοντα από τα συμπτώματα. Ερμηνεία – Αντιμετώπιση(I)ΕΝΟΤΗΤΑ Β2( 69 ώρες)

Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντα από τα συμπτώματα. Ερμηνεία – Αντιμετώπιση(II)ΕΝΟΤΗΤΑ Β3( 70 ώρες)

Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντα από τα συμπτώματα. Ερμηνεία – Αντιμετώπιση(III)ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( 42 ώρες )ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (28 ώρες)ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄


Πρακτικές ασκήσεις φροντιστήρια


(Βασικές γνώσεις τηλεπικοινωνίας (13 ώρες)


Τηλεϊατρική 11 ώρες Συστήματα επικοινωνίας 14 ώρες


Βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης. ( 12 ώρες)


Αγγλική γλώσσα( ωρες 42) ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα (14 ώρες)


Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων και συνδρόμων(32 ώρες)


Φαρμακογνωσία. Άσκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων ομοιομάτων (36 ώρες)


Ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες Επειγόντων Περιστατικών (226 ώρες)


Αγγλική γλώσσα (42 ώρες)
Β.3.1.1 Τα μαθηματα βασικης επαγγελματικης καταρτισης.ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΑγγλικη γλωσσα           (42ωρες)

Μαθημα  H/Y                      (28 ωρες)ΕΞΑΜΗΝΟ Β


Αγγλικη γλωσσα           (42ωρες)

Μαθημα  H/Y                      (28 ωρες)ΕΞΑΜΗΝΟ Γ

Αγγλικη γλωσσα           (42 ωρες)ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑγγλικη γλωσσα                          (42ωρες)

Τεχνικη επικοινωνιαςΕπιχειρηματικοτητα               (14ωρες)

Β.3.1.2. Τα μαθήματα εξειδίκευσηςΕΞΑΜΗΝΟ Α΄Ενότητα Α΄10ώρες ( Εισαγωγή )Ενότητα Β΄62ώρες( Στοιχεία Ανατομικής και ΤοπογραφικήςΑνατομικής του Ανθρωπίνου σώματος )Ενότητα Γ΄ 65ώρες( Στοιχεία Φυσιολογίας )ΕνότητηταΔ΄ 22ώρες(Στοιχεία Μικριβιολογίας-ΛοιμώξειςΕνότητα Ε   ΄121ώρες(Το φάσμα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών. Προσέγγιση κατά Συστήματα.)ΕΞΑΜΗΝΟ Β


΄Ενότητα Α΄ 69ώρες(Οξείες παθήσεις οργάνων και Συστημάτων ήΛειτουργικές Διαταραχές που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα)

 

  Ενότητα Β


(Β1,Β2,Β3)  211ώρες(Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντααπό τα συμπτώματα. Ερμηνεία Αντιμετώπιση)ΕΞΑΜΗΝΟ Γ

΄Πρακτικές ασκήσεις – φροντηστήρια (258 ώρες)Βασικές γνώσεις τηλεπικοινωνίας (13 ώρες)


Τηλεϊατρική(11ώρες)


Συστήματα επικοινωνίας (14ώρες)


Βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης (12ώρες)ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων και συνδρόμων (32ώρες)Φαρμακογνωσία. Ασκήσεις επί ανθρωπίνων ομοιωμάτων (36ώρες)Ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες Επειγόντων Περιστατικών (226ώρες)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου