Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Παγωμα προσλήψεων λόγω εκλογων 2015 – Τι ισχύει και ποιες προκηρύξεις εξαιρούνται

Σε «πάγωμα» όλων των προσλήψεων θα προχωρήσει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr. Το «παγωμα» των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου και εποχικού προσωπικού θα γίνει από την προκήρυξη των νέων εκλογών μέχρι και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.Το e-dimosio.gr είχε γραψει ένα σχετικό άρθρο για το πιθανό πάγωμα των προσλήψεων λόγω εκλογων Ισχυει για όλες τις διαδικασίας προσληψης, διορισμου, μεταταξης υπαλλήλων. Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις που σταμάτησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Παγώνουν οι παρακάτω προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

Προκήρυξη 7Κ/2014 για 186 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ
Προκήρυξη για 49 Λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα
Προκήρυξη για 48 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος
Προκήρυξη 6Κ/2014 για 30 μόνιμους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δειτε παρακάτω ποιες προσλήψεις θα αφορά η εγκύκλιος και ποιες εξαιρούνται:

Οι φορείς που υπάγονται στο «απαγορευτικό» σύμφωνα με το Νόμο ειναι:

– Οι δημόσιες υπηρεσίες.
– Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
– Οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου.
– Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).
– Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
– Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
– Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005.
– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Επίσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Εθνικών Εκλογων έγινε αναστολή των προσλήψεων και στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.

Αναστολή προσλήψεων και στην κοινωφελή εργασία

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας δεν υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και στην ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 18ης Απριλίου 2012, για το «πάγωμα» των  προσλήψεων λόγω της προκήρυξης των εκλογών. Όμως, για λόγους διαφάνειας το ΑΣΕΠ, αποφάσισε τοτε να υποδείξει στους φορείς του προγράμματος την αναστολή των διαδικασιών πρόσληψης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Από τις πληροφορίες που έχει μέχρι στιγμής το e-dimosio στα χέρια του φαινεται οτι φετος δεν θα επηρεαστούν οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου, η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.
Στη γενική απαγόρευση των ανωτέρω διατάξεων δεν εμπίπτουν επίσης οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας, αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.

ΠΗΓΗ:ΡΕΠΟΡΤΑΖ e-dimosio.gr

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Εκδόθηκε η 7Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το ΕΚΑΒ

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2014


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/23.12.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 14 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 28η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2014
Κατηγορία Δ.Ε.
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2ας Φεβρουαρίου 2015, ημέρας Δευτέρας. 

ΠΗΓΗ:https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/december_2014/24122014_1.csp;jsessionid=c0a8641630d546c13a14731b4bbfa1ecb6e96e4f91a5.e34Qa3eKaNuSb40Rch0OaNiTa3j0n6jAmljGr5XDqQLvpAe

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προκήρυξη 186 θεσεων για ΕΚΑΒ.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2014
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/december_2014/17122014_2.csp;jsessionid=c0a8642530d54f64f7bb9e294671aaedb0c96b1d8912.e38Kc3mNc3aSa40TaN4Ka3mPaxn0n6jAmljGr5XDqQLvpAeΤρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Διαμαρτυρία για την έλλειψη ασθενοφόρων

Σάμος: Επεσαν «νεκροί» στη μέση της πλατείας 

 

Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι πολίτες της Σάμου να διαμαρτυρηθούν για την ελλιπή στελέχωση του ΕΚΑΒ στο νησί με ένα μόνο ασθενοφόρο, ξαπλώνοντας σε κεντρική πλατεία του νησιού το μεσημέρι της Κυριακής παριστάνοντας τους «νεκρούς».

 Δειτε το  video

Η έλλειψη ασθενοφόρων στο νησί έγινε φανερή με τον πιο τραγικό τρόπο όταν ένας 34χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών έχασε τη ζωή του περιμένοντας τη διακομιδή του από το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν απασχολημένο σε άλλο περιστατικό.
«Απαιτούμε την κάλυψη των κενών θέσεων του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου μας! Καλούμε τους συμπατριώτες μας να δώσουμε όλοι μαζί τέλος στην ανοχή μας για την απαξίωση της ζωής μας! Καλούμε τους τοπικούς φορείς να συντονίσουν τις δράσεις τους! Δεν ρωτάμε πια για ποιον χτυπάει η καμπάνα... χτυπάει για μας και τα παιδιά μας», διαμήνυαν οι διαμαρτυρόμενοι νησιώτες. 


  Δειτε το  video


  Δειτε το  video

ΠΗΓΗ:ethnos.gr

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο: Μισθοί από 586 ευρώ και… τέλος στη μονιμότητα!Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο: Μισθοί από 586 ευρώ και… τέλος στη μονιμότητα!
«Τσεκούρι» σε μισθούς και… μονιμότητα φέρνει το νέο σχέδιο του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης για το Δημόσιο.
Το σχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο και τον εισαγωγικό μισθό των νέων δημοσίων υπαλλήλων παρουσίασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείο ο νέος μισθολογικός χάρτης για τους νεοπροσλαμβανόμενους φέρνει μισθούς ιδιωτικού τομέα.
- Για υπαλλήλους με απολυτήριο δημοτικού ο εισαγωγικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 586,08 ευρώ
-Για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο εισαγωγικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 639,35 ευρώ
-Για υπαλλήλους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ ο εισαγωγικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 749,70 ευρώ
-Για υπαλλήλους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ο εισαγωγικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 787,40 ευρώ

Χωρίς μονιμότητα οι νέοι
Η πρόσληψη στο δημόσιο δεν θα είναι μόνιμη. Σύμφωνα με το Έθνος, για δύο χρόνια ο εργαζόμενος θα περνάει από αξιολόγηση και θα είναι ταυτόχρονα υπό μαθητεία και υπό δοκιμή. Στο τέλος της διετίας το δημόσιο θα μπορεί να αντικαθιστά τον υπάλληλο με άλλον. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος κριθεί κατάλληλος τότε θα μονιμοποιείται και θα λαμβάνει και μισθό που προβλέπετε από το σχετικό μισθολόγιο.

Διαφωνεί το ΠΑΣΟΚ
Ηδη η πρόταση του προκάλεσε τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ, η αντιπροσωπεία του οποίου υποστήριξε ότι οι αλλαγές στο μισθολογικό χάρτη του Δημοσίου θα έχουν ουσία μόνο όταν υπάρξει μία ολοκληρωμένη παρέμβαση και ψηφιστεί ένα μόνιμο σύστημα αξιολόγησης.

ΠΗΓΗ:KONTRANEWS.GR

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Τρελαίνουν το ΕΚΑΒ: 5.000 κλήσεις την ημέρα – Κυρία ζήτησε ασθενοφόρο επειδή… την χτύπησε το παπούτσιΟταν οι ασθενείς αποφασίζουν να γίνουν «γιατροί» και να κάνουν οι ίδιοι διάγνωση στον εαυτό τους ή όταν αναζητούν τρόπους να παρακάμψουν την αναμονή στα επείγοντα ή ακόμη και να … αποφύγουν την καταβολή των 5ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, τότε καλούν το 166!
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δέχεται καθημερινά περισσότερες από 5.000 κλήσεις κατοίκων του Λεκανοπεδίου, 160.000 κλήσεις τον μήνα, σχεδόν 2 εκατ. κλήσεις τον χρόνο. Από αυτές, περίπου το 30% αφορά σε αίτημα για διακομιδή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο.
Οι υπόλοιπες -ποσοστό 70%- των κλήσεων στο ΕΚΑΒ αφορούν κυρίως σε πληροφορίες είτε για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, είτε για να μάθουν σε ποιο νοσοκομείο διακομίστηκαν οι οικείοι τους. Επίσης, πολλοί ζητούν αριθμούς τηλεφώνων νοσοκομείων αλλά και γενικές «εγκυκλοπαιδικές» πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα ή ασθένειες ή οδηγίες πρώτων βοηθειών κ.ά.

Τα στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Κέντρου, κάθε ενάμιση λεπτό πραγματοποιείται τουλάχιστον μία διακομιδή ασθενούς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα! Καθημερινά, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διασχίζουν τους δρόμους της Αττικής πραγματοποιώντας περίπου 1.000 διακομιδές.
Το 25% των διακομιδών αφορούν σε χρόνια περιστατικά (π.χ. αιμοκαθάρσεις) ή σε δευτερογενή (για παράδειγμα προγραμματισμένη μεταφορά ασθενή από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή εξιτήρια). Οι υπόλοιπες διακομιδές αφορούν επείγοντα περιστατικά, τα οποία ωστόσο δεν είναι πάντα… επείγοντα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒ για επείγουσα διακομιδή, λόγω αιμορραγίας στο πόδι. Όταν κατέφθασε το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα διαπίστωσε ότι η ασθενής είχε τραυματιστεί στο πόδι από ένα… παπούτσι! Για την ακρίβεια, όπως η ίδια παραδέχτηκε, την είχε «χτυπήσει» το παπούτσι της.
Το πλήρωμα προσπάθησε να την πείσει ότι δεν είναι σοβαρό το «ατύχημά» της και σε καμία περίπτωση δεν χρήζει διακομιδής στα επείγοντα. Η ίδια είχε διαφορετική γνώμη και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθεί η διακομιδή.
Από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι εκτός από τα πραγματικά επείγοντα περιστατικά, δηλαδή τραυματίες τροχαίων ατυχημάτων, καρδιαγγειακά επεισόδια κ.ά, τα υπόλοιπα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αντιμετωπίζονται σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δεν χρήζουν ιατρικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της διακομιδής.
Το ποσοστό των πραγματικά επειγουσών περιστατικών εκτιμάται στο 40% των περιστατικών. Βασικό κριτήριο για την εκτίμηση αυτή είναι η εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο. Για παράδειγμα, στις τρεις τελευταίες εφημερίες του Ιουνίου στο Γενικό Κρατικό Αθηνών «Γ. Γεννηματά», από το σύνολο των ασθενών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσω του ΕΚΑΒ, μόλις το 30% παρέμεινε για νοσηλεία. Αντίστοιχα, στις τρεις τελευταίες εφημερίες στον Ευαγγελισμό από το σύνολο των διακομιδών, το 50% εισήχθη στο νοσοκομείο.

Οι «πονηροί»
Οι λόγοι που οι ασθενείς -οι οποίοι δεν χρήζουν επείγουσας μεταφοράς- επιλέγουν το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους αφορούν κυρίως πρακτικούς λόγους αλλά και… συναισθηματικούς. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που θεωρούν ότι με το ασθενοφόρο θα πάνε πιο γρήγορα στο νοσοκομείο ή ότι θα τους εξετάσει αμέσως ο γιατρός, χωρίς να περιμένουν στην «ουρά» των επειγόντων ή απλώς θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένο νοσοκομείο και δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν το ταξί. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν αρνηθεί τη διακομιδή, όταν ανακαλύπτουν ότι δεν θα πάνε στο νοσοκομείο της προτίμησής τους. Ακόμη κάποιοι άλλοι θέλουν να αποφύγουν να πληρώσουν τα 5 ευρώ. Πάντως υπάρχουν και οι ασθενείς που απλά κάνουν λάθος εκτίμηση της κατάστασής τους, έχουν πανικοβληθεί, φοβούνται και έχουν ανάγκη από ένα ασφαλές περιβάλλον.
Τα τελευταία χρόνια, πάντως, οι πολίτες εμφανίζονται περισσότερο συνειδητοποιημένοι και είναι πιο προσεκτικοί στη χρήση του ΕΚΑΒ.

Αμεση ανταπόκριση
Παρά τις «τρικλοποδιές» και συχνά τις αντίξοες συνθήκες, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, «το Κέντρο ανταποκρίνεται άμεσα σε περιστατικά που χαρακτηρίζονται από αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας».
Ενδεικτικά, στο περιστατικό της συμπλοκής των ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας με τον Ν. Μαζιώτη στο κέντρο της Αθήνας και παρόλο που η ώρα της κλήσης (12:43 μεσημέρι) αλλά και το σημείο (οδός Μητροπόλεως) δεν ευνοούσαν την ταχεία μετακίνησης οχημάτων (είχαν μποτιλιαριστεί όλες οι πιθανές διαδρομές προς το σημείο του συμβάντος), άμεσα κατέφθασε στο σημείο το τμήμα Μοτοσικλετών του ΕΚΑΒ (9 λεπτά), αμέσως μετά ο γιατρός με το Όχημα Μικρού Όγκου (τα Οχήματα Μικρού Όγκου του ΕΚΑΒ κινούνται στο κέντρο της Αθήνας πάντα με επιβαίνοντα γιατρό και με σκοπό την άμεση επέμβαση σε επείγοντα περιστατικά) και κατόπιν το ασθενοφόρο για να παραλάβει τον τραυματία.
Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης των τριών διαφορετικών μέσων (μοτοσικλέτες, μικρό όχημα με γιατρό και ασθενοφόρο) του ΕΚΑΒ, ήταν 10 λεπτά.

Εκσυγχρονισμός
Παρά την οικονομική κρίση και τη συρρίκνωση των προϋπολογισμών, το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αναπτυξιακή «τροχιά». Ήδη στο επιχειρησιακό κέντρο λειτουργεί σύστημα γεωεντοπισμού των ασθενοφόρων (σύστημα GPS). Το σύστημα, όπως εξηγεί ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Αριστομένης Συγγελάκης, παρέχει την δυνατότητα στο επιχειρησιακό κέντρο να παρακολουθεί σε ηλεκτρονική οθόνη τα 170 ασθενοφόρα που κυκλοφορούν σε Αττική, Κόρινθο, Εύβοια, Βοιωτία. Επιτρέπει τον έλεγχο της πορείας των ασθενοφόρων, την καθοδήγησή τους για την ενδεδειγμένη -από κυκλοφοριακής άποψης διαδρομή- και την ταυτόχρονη και αμφίδρομη επικοινωνία με τα νοσοκομεία. Με τη λειτουργία αυτή επιτεύχθηκε μείωση στον χρόνο ανταπόκρισης των ασθενοφόρων κατά 25%.
Πλέον οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, το κέντρο γνωρίζει την ακριβή θέση των ασθενοφόρων, τις κυκλοφοριακές συνθήκες ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις σε πιο γρήγορο χρόνο. Σύμφωνα με τον κ. Συγγελάκη, εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται η μηχανογράφηση και ψηφιακή λειτουργία του επιχειρησιακού κέντρου, ώστε σε πραγματικό χρόνο να λαμβάνονται όλες οι πληροφορίες, ενώ ολοκληρώνεται και η πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών του επιχειρησιακού κέντρου (κατά ISO9001). Το ΕΚΑΒ λειτουργεί ΙΕΚ ΕΚΑΒ (για διασώστες), διαθέτει πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για προσωπικό ΕΚΑΒ και ΕΣΥ, ενώ εκπαιδεύει και ομάδες πολιτών (το 2013 εκπαιδεύτηκαν 16.000 πολίτες).
Τέλος, στο πρόγραμμα αποσπάσεων προσωπικού για την ενίσχυση νησιών αλλά και τουριστικών ηπειρωτικών περιοχών της χώρας για να καλύψουν τις αυξημένες λόγω θέρους ανάγκες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας αναφέρθηκε ο διοικητής του ΕΚΑΒ Δημήτρης Παπαγιαννίδης. Ήδη 200 διασώστες έχουν μεταβεί στα νησιά για το διάστημα από 1ης Ιουνίου έως τέλος Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Ετοιμος ο διαγωνισμός για 200 θέσεις στο ΕΚΑΒΣτα... συρτάρια του ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη για τις 200 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Aμεσης Βοήθειας σε όλη τη χώρα, καθώς το αίτημα έχει ήδη υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή από τον Μάρτιο και έχει συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.Ετοιμος ο διαγωνισμός για 200 θέσεις στο ΕΚΑΒ

Μοναδικό πρόβλημα στην πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού στην ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ, είναι η αδυναμία ορισμού νέας Κυβέρνησης που θα σήμαινε αυτομάτως το «ξεπάγωμα» της προκήρυξης. Πηγές του υπουργείου Υγείας αλλά και του ΑΣΕΠ εκτιμούν πως αμέσως μόλις τακτοποιηθεί η εκλογική εκκρεμότητα, ο διαγωνισμός για Διασώστες στο ΕΚΑΒ θα ενεργοποιηθεί κατά προτεραιότητα, εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων του Κέντρου σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία προκήρυξη για το ΕΚΑΒ είχε εκδοθεί το 2008 και έκτοτε έχουν δημιουργηθεί μεγάλα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό, λόγω των συνταξιοδοτήσεων που έχουν μεσολαβήσει.

Προσόντα
 
Ο νέος διαγωνισμός θα γίνει από το ΑΣΕΠ, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν η πρόσληψη θα γίνει μέσω των κυλιόμενων πινάκων, όπου υπάρχει η ειδικότητα ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου. Ο τρόπος αυτός ωστόσο δεν ενδείκνυται λόγω των χρονικών καθυστερήσεων που συνεπάγεται, δεδομένου ότι ο κυλιόμενος πίνακας δεν έχει ακόμη την τελική του μορφή και θα πρέπει να προηγηθεί σχετική προκήρυξη. Έτσι για λόγους συντομίας χρόνου, μπορεί το ΕΚΑΒ να καταφύγει στη λύση της μεμονωμένης προκήρυξης, ώστε έως το τέλος του καλοκαιριού να έχει εντάξει στο δυναμικό του τους νέους Διασώστες.

Πάντως ήδη έχουν οριστεί από το υπουργείο Εργασίας οι 14 θέσεις που καλύπτονται από άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2643/98. Οι θέσεις αυτές αφορούν 5 θέσεις ΑΜΕΑ (στην Αττική, την Εύβοια και την Ηλεία), 4 θέσεις τριτέκνων (στην Αττική, την Ηλεία και τη Σαντορίνη), 3 θέσεις πολύτεκνων (στην Αττική, την Κέρκυρα και την Πάρο), μία θέση Αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης (στην Αττική), και μία θέση Ανάπηρου Πολέμου (στην Αττική).
Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει:
- Να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986 και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Στα προσόντα που θα μετρήσουν για τις περισσότερες θέσεις του διαγωνισμού ανήκουν η εμπειρία των υποψηφίων, η εντοπιότητα (για τις θέσεις στην περιφέρεια), καθώς και η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ' κατηγορίας.


Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ


                                                                                                  Τρίτη  24 Ιουνίου του 2014

          Πληροφορούμε τα μέλη του σωματείου μας οτι  σήμερα, ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου κ. Γεώργιος Ραφτέλης διέθεσε το Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου  στο Πανελλήνιο Σωματείο Αδιόριστων Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ  « ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ », αφού του  το ζητήσαμε προ τεσσάρων ημερών,  για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των μελών μας.
      Το Πνευματικό Κέντρο είναι κλειστό την Κυριακή 6 Ιουλίου που θα γίνει η συνάντηση  και θα άνοιγε μόνο για εμάς.
     Αναγκαστήκαμε να το ακυρώσουμε για το λόγο του ότι πολλά από τα μέλη του σωματείου μας δεν είναι από την Αθήνα και δεν διευκολύνονται να έρθουν στο Ζεφύρι, αλλά χρειάζονται ένας χώρο εύκολης πρόσβασης στο κέντρο της Αθήνα. 
     Σημαντικό ρόλο στην απόφαση να μην  πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Ζεφύρι είναι ο ίσως λίγο παράλογος φόβος μελών του σωματείου μας για το Ζεφύρι λόγω της εικόνας που προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την περιοχή .

    Ευχαριστούμε τον αντιδήμαρχο Ζεφυρίου κ. Γεώργιος Ραφτέλης   και το δημοτικό συμβούλιο Ζεφυριου για την διάθεση του κτιρίου.

                                                                                        Πρόεδρος
                                                                                   Στρατάκη Μαρία
Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου κ. Γεώργιος Ραφτέλης

 

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ)


                                                                                                                    Αθήνα 18/06/2014

Προς όλους του αδιόριστους διασωστες της σχολής ΕΚΑΒ πτυχιούχους και μαθητές.
Ελάτε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε από κοντά τα προβλήματα μας .
Να βρούμε τρόπους να αντιδράσουμε εναντία στην άγρια και ντροπιαστική καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, αλλά και των δικαιωμάτων ολόκληρου του ελληνικού λαού για παροχή αξιοπρεπούς προνοσοκομειακής φροντίδα.
Μην περιμένετε από άλλους να κάνουν αυτό που εμείς οι ίδιοι πρέπει να κάνουμε. Βλέπεται ότι αξιοκρατία δεν υπάρχει πουθενά , αλλά μονό βισματοκρατοκρατια και επί το πλείστον αναξιοκρατία.
Όσο μένουμε άπραγοι η κατάσταση διαρκώς θα χειροτερεύει.
Ως πότε θα κάθεστε και θα περιμένετε και θα παρακαλάτε άλλους να κάνουν αυτό που εσείς οι ίδιοι πρέπει να διεκδικήσετε.
Το όπλο στα χέρια μας πλέον είναι έτοιμο και είναι το Πανελλήνιο Σωματείο Αδιόριστων Διασωστων – Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ «ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ». Έλατε να το οπλίσουμε.
Μην παραπονιέστε και φωνάζετε μόνο μέσα από το facebook.
ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.
Μόνο ενωμένοι και οργανωμένοι σε ένα κοινό σκοπό θα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει με αξιοκρατία.
Για να κανονίσουμε συνάντηση με σκοπό προτάσεις και λύσεις σχετικά με τα προβλήματα μας σαν ειδικότητα και γενικότερα για το σωματείο ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ, στείλτε σε αυτό το e-mail : m_thiela@otenet.gr όσοι θέλετε να βρεθείτε στην συνάντηση ,κι εμείς ,αν μαζευτεί ένας ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχής σε αυτή την συζήτηση θα κανονίσουμε μέρα, ώρα και τόπο συνάντησης. Ενημερώστε όσους αδιόριστους διασωστες γνωρίζεται και ελάτε όλοι μαζί.
Η τύχη όλων μας βρίσκεται στην συμμετοχή σας σε αυτό το σωματείο, δώστε έστω δέκα ευρώ όσοι δουλεύεται και έχετε την οικονομική δυνατότητα (ακόμα και αυτό το μικρό ποσό είναι σημαντικό)για να πάρουμε το σωματείο από τη δικηγόρο και να προχωρήσουμε σε νόμιμες εκλογές.
Το σπουδαιότερο όμως από όλα είναι η δύναμη της συμμετοχής σας. Έλατε να παλέψουμε όλοι μαζί και να αλληλοβοηθηθούμε.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΝΕΝΟΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.


                                                                                     Πρόεδρος ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ
                                                                                             Στρατάκη Μαρία

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ (ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ)

   

Το πανελλήνιο σωματείο αδιόριστων διασωστων πληρωμάτων ασθενοφόρου ΕΚΑΒ (ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ) είναι νόμιμο και έτοιμο.

Δεν έχει δημοσιευτεί  όμως από τη δικηγόρο λόγο του ότι δεν έχει πληρωθεί για την δουλεία της  ολόκληρο το ποσό που ζήτησε ,αλλά μονό μέρος αυτού και περιμένει την υπόλοιπη  πληρωμή της.

Τα μέλη του σωματείου  ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ είναι σχεδόν όλα άνεργα και δεν μπορούν να δώσουν το ποσό που χρειάζεται.

Το ΚΥΡΙΟ  μέλημα του σωματείου μας  είναι να κινηθεί δικαστικά για την ΑΔΕΙΑ  ΑΣΚΗΣΗΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (το μόνο εμπόδιο για την προέλαση ανειδίκευτων στο ΕΚΑΒ, ΔΥΠΕ και γενικότερα στα ασθενοφόρα)   …. αλλά γι αυτό  θα χρειαστούν πάλι χρήματα για την αμοιβή του δικηγόρου .
Το θέμα έχει κολλήσει  λόγο οικονομικών προβλημάτων.
Διαφορετικά εδώ και δυο χρόνια θα είχαμε κινηθεί δικαστικός γι αυτό το θέμα.


Πρόεδρος  ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ

Μαρία Στρατάκη

 Facebook ΠΑ.Σ.ΑΔΠΑ.ΕΚΑΒ:https://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%91%CE%94%CE%A0%CE%91%CE%95%CE%9A%CE%91%CE%92/195781620464453