Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Παγωμα προσλήψεων λόγω εκλογων 2015 – Τι ισχύει και ποιες προκηρύξεις εξαιρούνται

Σε «πάγωμα» όλων των προσλήψεων θα προχωρήσει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr. Το «παγωμα» των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου και εποχικού προσωπικού θα γίνει από την προκήρυξη των νέων εκλογών μέχρι και την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.Το e-dimosio.gr είχε γραψει ένα σχετικό άρθρο για το πιθανό πάγωμα των προσλήψεων λόγω εκλογων Ισχυει για όλες τις διαδικασίας προσληψης, διορισμου, μεταταξης υπαλλήλων. Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης το ΑΣΕΠ θα ανακοινώσει τις νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις που σταμάτησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Παγώνουν οι παρακάτω προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

Προκήρυξη 7Κ/2014 για 186 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ
Προκήρυξη για 49 Λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα
Προκήρυξη για 48 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος
Προκήρυξη 6Κ/2014 για 30 μόνιμους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δειτε παρακάτω ποιες προσλήψεις θα αφορά η εγκύκλιος και ποιες εξαιρούνται:

Οι φορείς που υπάγονται στο «απαγορευτικό» σύμφωνα με το Νόμο ειναι:

– Οι δημόσιες υπηρεσίες.
– Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
– Οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου.
– Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).
– Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
– Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
– Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005.
– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Επίσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Εθνικών Εκλογων έγινε αναστολή των προσλήψεων και στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.

Αναστολή προσλήψεων και στην κοινωφελή εργασία

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας δεν υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και στην ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 18ης Απριλίου 2012, για το «πάγωμα» των  προσλήψεων λόγω της προκήρυξης των εκλογών. Όμως, για λόγους διαφάνειας το ΑΣΕΠ, αποφάσισε τοτε να υποδείξει στους φορείς του προγράμματος την αναστολή των διαδικασιών πρόσληψης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Από τις πληροφορίες που έχει μέχρι στιγμής το e-dimosio στα χέρια του φαινεται οτι φετος δεν θα επηρεαστούν οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου, η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.
Στη γενική απαγόρευση των ανωτέρω διατάξεων δεν εμπίπτουν επίσης οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας, αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.

ΠΗΓΗ:ΡΕΠΟΡΤΑΖ e-dimosio.gr

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Εκδόθηκε η 7Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το ΕΚΑΒ

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2014


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/23.12.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου – ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ').

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 14 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 28η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2014
Κατηγορία Δ.Ε.
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2ας Φεβρουαρίου 2015, ημέρας Δευτέρας. 

ΠΗΓΗ:https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/december_2014/24122014_1.csp;jsessionid=c0a8641630d546c13a14731b4bbfa1ecb6e96e4f91a5.e34Qa3eKaNuSb40Rch0OaNiTa3j0n6jAmljGr5XDqQLvpAe

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προκήρυξη 186 θεσεων για ΕΚΑΒ.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2014
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/december_2014/17122014_2.csp;jsessionid=c0a8642530d54f64f7bb9e294671aaedb0c96b1d8912.e38Kc3mNc3aSa40TaN4Ka3mPaxn0n6jAmljGr5XDqQLvpAeΤρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Διαμαρτυρία για την έλλειψη ασθενοφόρων

Σάμος: Επεσαν «νεκροί» στη μέση της πλατείας 

 

Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξαν οι πολίτες της Σάμου να διαμαρτυρηθούν για την ελλιπή στελέχωση του ΕΚΑΒ στο νησί με ένα μόνο ασθενοφόρο, ξαπλώνοντας σε κεντρική πλατεία του νησιού το μεσημέρι της Κυριακής παριστάνοντας τους «νεκρούς».

 Δειτε το  video

Η έλλειψη ασθενοφόρων στο νησί έγινε φανερή με τον πιο τραγικό τρόπο όταν ένας 34χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών έχασε τη ζωή του περιμένοντας τη διακομιδή του από το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν απασχολημένο σε άλλο περιστατικό.
«Απαιτούμε την κάλυψη των κενών θέσεων του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου μας! Καλούμε τους συμπατριώτες μας να δώσουμε όλοι μαζί τέλος στην ανοχή μας για την απαξίωση της ζωής μας! Καλούμε τους τοπικούς φορείς να συντονίσουν τις δράσεις τους! Δεν ρωτάμε πια για ποιον χτυπάει η καμπάνα... χτυπάει για μας και τα παιδιά μας», διαμήνυαν οι διαμαρτυρόμενοι νησιώτες. 


  Δειτε το  video


  Δειτε το  video

ΠΗΓΗ:ethnos.gr