Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

112 . Ο Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης ( περίληψη εργασίας)

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-112Κοσμέτος Μ.(1)
Σαρακατσιάνου Β.(2)
Αλεξανδρή Σ.(3)
Πολύζος Α.(4)
Φράγιου Α.(5)
Παπαγγελής Δ.(6)

                                              ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Neelie Kroes αναφέρει ότι: « Ο Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης ‘112’ σώζει ζωές αλλά μόνο όταν οι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξή του. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν περισσότερες ενέργειες ώστε όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν ότι μπορούν να καλέσουν το ‘112’ σε ένα επείγον περιστατικό».                                                 ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επισήμανση της σημαντικότητας του ‘112’, ως Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης η περιγραφή, η χρήση και η αξιολόγηση του στις Ευρωπαϊκές Χώρες.                                         ΜΕΘΟΔΟΣ/ΥΛΙΚΟ


 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, των επίσημων εκδόσεων της European Commission,του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιών. 


                                           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Από το τέλος του 2008 τα περισσότερα κράτη μέλη, αποφάσισαν να εφαρμόσουν το 112 ως τον αριθμό που θα λειτουργεί παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς τους έκτακτης ανάγκης, ενώ η Δανία, η Φινλανδία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η Σουηδία αποφάσισαν να εφαρμόσουν το ‘112’ ως τον μοναδικό αριθμό Έκτακτης Ανάγκης. Η 11η Φεβρουαρίου σηματοδοτήθηκε ως « Ευρωπαϊκή Ημέρα του ‘112’», προτρέποντας τα Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης των πολιτών τους για την ενημέρωση του σωτήριου αυτού αριθμού, καθώς μελέτη του Flash Eurobarometer 339,έδειξε ότι 3 στους τέσσερις Ευρωπαίους δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να καλέσουν το ‘112’ από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης.                                                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Συμπερασματικά θεωρείται απαραίτητη η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των Ευρωπαϊκών κρατών για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του 112, τουλάχιστον στις χώρες που δεν τον έχουν υιοθετήσει ακόμη, ως τον μοναδικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, καθώς είναι σαφής η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (91/396/ΕΟΚ) σχετικά με την ανάγκη αποφυγής των παρανοήσεων και καθυστερήσεων όσο αφορά την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.ΠΗΓΗ:1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-112  / Κοσμέτος Μ

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Εργασία για την επείγουσα προνοσοκομειακη φροντίδα από εκαβιτες (περίληψη)


1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 H ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Φράγιου Α.(1)

 Κίτος Α.(2)
 Γιαλαμά Χ.(3)
 Κοσμέτος Μ.(4)
 Παπαδιάς Χ(5)
 Σγάντζος Μ.(6)


                                                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και οι επαγγελματίες υγείας που τη στελεχώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς ως κύρια λειτουργία τους ορίζεται η παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.                                                       ΣΚΟΠΟΣ 


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επισήμανση της σημαντικότητας του ρόλου της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας στη Δημόσια Υγεία καθώς και η περιγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης στις Ευρωπαϊκές χώρες. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και μελέτη των δημοσιευμένων άρθρων από τις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS, CINAHL και EMBASE.                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 


Προς το παρόν, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δεν υπάρχει κοινό μοντέλο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, παρά ταύτα είναι καλά τεκμηριωμένο, ότι η ποιότητα που παρέχεται από το σύστημα Επείγουσας Προνοσοκομειακής φροντίδας έχει σημαντική επίδραση στον ασθενή. Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα υγειονομικής Έκτακτης Ανάγκης, το Αγγλοαμερικάνικο σύστημα και το Γαλλογερμανικό σύστημα, τα οποία στελεχώνονται από ιατρούς έκτακτης ανάγκης(emergency physicians), παραϊατρικό, προσωπικό (paramedics), τεχνικούς ιατρικής (medical technicians), διασώστες, νοσηλευτές κ.α. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο ως προς την ετοιμότητα αντιμετώπισης μαζικών περιστατικών, στη μείωση της θνησιμότητας, της αναπηρίας και στην αποφυγή δυσμενών αποτελεσμάτων για την υγεία του πληθυσμού που προκύπτουν από το βάρος των καθημερινών τραυματισμών.                                             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρά την ανομοιογένεια που παρατηρείται, ως προς την οργάνωση και την διαχείριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα και οι επαγγελματίες υγείας που την στελεχώνουν συμβάλλουν καθοριστικά στη διαχείριση των εκτάκτων και επειγόντων πτυχών των ασθενειών και τραυματισμών ΠΗΓΗ:1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 / Ασπασία Φράγιου