Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Εργασία για την επείγουσα προνοσοκομειακη φροντίδα από εκαβιτες (περίληψη)


1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 H ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Φράγιου Α.(1)

 Κίτος Α.(2)
 Γιαλαμά Χ.(3)
 Κοσμέτος Μ.(4)
 Παπαδιάς Χ(5)
 Σγάντζος Μ.(6)


                                                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι υπηρεσίες Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και οι επαγγελματίες υγείας που τη στελεχώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς ως κύρια λειτουργία τους ορίζεται η παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.                                                       ΣΚΟΠΟΣ 


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επισήμανση της σημαντικότητας του ρόλου της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας στη Δημόσια Υγεία καθώς και η περιγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης στις Ευρωπαϊκές χώρες. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και μελέτη των δημοσιευμένων άρθρων από τις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS, CINAHL και EMBASE.                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 


Προς το παρόν, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δεν υπάρχει κοινό μοντέλο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, παρά ταύτα είναι καλά τεκμηριωμένο, ότι η ποιότητα που παρέχεται από το σύστημα Επείγουσας Προνοσοκομειακής φροντίδας έχει σημαντική επίδραση στον ασθενή. Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα υγειονομικής Έκτακτης Ανάγκης, το Αγγλοαμερικάνικο σύστημα και το Γαλλογερμανικό σύστημα, τα οποία στελεχώνονται από ιατρούς έκτακτης ανάγκης(emergency physicians), παραϊατρικό, προσωπικό (paramedics), τεχνικούς ιατρικής (medical technicians), διασώστες, νοσηλευτές κ.α. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο ως προς την ετοιμότητα αντιμετώπισης μαζικών περιστατικών, στη μείωση της θνησιμότητας, της αναπηρίας και στην αποφυγή δυσμενών αποτελεσμάτων για την υγεία του πληθυσμού που προκύπτουν από το βάρος των καθημερινών τραυματισμών.                                             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παρά την ανομοιογένεια που παρατηρείται, ως προς την οργάνωση και την διαχείριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα και οι επαγγελματίες υγείας που την στελεχώνουν συμβάλλουν καθοριστικά στη διαχείριση των εκτάκτων και επειγόντων πτυχών των ασθενειών και τραυματισμών ΠΗΓΗ:1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 / Ασπασία Φράγιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου