Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

112 . Ο Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης ( περίληψη εργασίας)

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-112Κοσμέτος Μ.(1)
Σαρακατσιάνου Β.(2)
Αλεξανδρή Σ.(3)
Πολύζος Α.(4)
Φράγιου Α.(5)
Παπαγγελής Δ.(6)

                                              ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Neelie Kroes αναφέρει ότι: « Ο Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης ‘112’ σώζει ζωές αλλά μόνο όταν οι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξή του. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν περισσότερες ενέργειες ώστε όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν ότι μπορούν να καλέσουν το ‘112’ σε ένα επείγον περιστατικό».                                                 ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η επισήμανση της σημαντικότητας του ‘112’, ως Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης η περιγραφή, η χρήση και η αξιολόγηση του στις Ευρωπαϊκές Χώρες.                                         ΜΕΘΟΔΟΣ/ΥΛΙΚΟ


 Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, των επίσημων εκδόσεων της European Commission,του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τη βοήθεια λέξεων-κλειδιών. 


                                           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Από το τέλος του 2008 τα περισσότερα κράτη μέλη, αποφάσισαν να εφαρμόσουν το 112 ως τον αριθμό που θα λειτουργεί παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς τους έκτακτης ανάγκης, ενώ η Δανία, η Φινλανδία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η Σουηδία αποφάσισαν να εφαρμόσουν το ‘112’ ως τον μοναδικό αριθμό Έκτακτης Ανάγκης. Η 11η Φεβρουαρίου σηματοδοτήθηκε ως « Ευρωπαϊκή Ημέρα του ‘112’», προτρέποντας τα Κράτη Μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης των πολιτών τους για την ενημέρωση του σωτήριου αυτού αριθμού, καθώς μελέτη του Flash Eurobarometer 339,έδειξε ότι 3 στους τέσσερις Ευρωπαίους δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να καλέσουν το ‘112’ από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης.                                                ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Συμπερασματικά θεωρείται απαραίτητη η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των Ευρωπαϊκών κρατών για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του 112, τουλάχιστον στις χώρες που δεν τον έχουν υιοθετήσει ακόμη, ως τον μοναδικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, καθώς είναι σαφής η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (91/396/ΕΟΚ) σχετικά με την ανάγκη αποφυγής των παρανοήσεων και καθυστερήσεων όσο αφορά την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.ΠΗΓΗ:1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-112  / Κοσμέτος Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου